Estremadura

Łukasz Samsonowicz

Wydziału Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyróżnienie MFKiG 11 za Dzia(e)ło Ogłupiania.

Łukasz Samsonowicz