Estremadura

Jadwiga Żelazny

PLSP, absolwent historii sztuki, bodypainter, charakteryzator, przede wszystkim jednak rysownik.

Jadwiga Żelazny